Naši proizvodi su našli svoje mijesto u mnogim privatnim i poslovim objektima.
Uvijek gdje se traži kvalitet, tačnost, luksuz i elegancija možete naići na naše proizvode a nabrojaćemo samo nekolicinu naših kupaca koji su nam ukazali svoje povjerenje

 • SUD Bijeljina
 • Kulturni centar
 • Opština Bijeljina
 • Opština Ugljevik
 • ProCredit Banka
 • Raiffaisen Banka
 • Nova Banka
 • Komercijlana Banka
 • UniCredit Banka
 • Hypo Alpe Adria Banka
 • Hotel GRAND Porsavina

i još mnogo drugih objekata.Većinu ovih objekta i naših radova možete pronaći u našoj galeriji.